‘Alle drempels moeten weg’

Liesbeth Peelman, programmator jeugd & sociale projecten over haar doel en ambitie: De Bijloke nog meer op de kaart zetten met educatieve en sociale projecten


Wat drijft je als programmator jeugd en sociale projecten? 

‘Ik wil klassieke muziek toegankelijk maken voor een jong publiek. Door kinderen cultuur te laten beleven stimuleer je hen voor de toekomst. Kunst en cultuur passen perfect bij de manier waarop ze in de wereld staan: met een drang naar ontdekking.’

Alles vertrekt vanuit een visie. Omschrijf die eens?

‘Met ons aanbod willen we kleuters, kinderen en jongeren inspireren en aanmoedigen om in dialoog te gaan met kunst, erfgoed en muziek. Het programma varieert van intieme projecten tot grootse concerten. We richten ons vanzelfsprekend op een breed en divers publiek. We bouwen het netwerk in jeugd en onderwijs verder uit en werken samen met welzijnszorg en sociale partners.

Ik wil meer dan ooit drempels wegwerken. Het is een van onze doelstellingen om meer gezinnen die omwille van financiële of andere redenen hun weg niet naar De Bijloke vinden toch met hun kinderen kunnen langskomen. Hiervoor leveren we zelf fikse financiële inspanningen.'

Om deze werking te ondersteunen richtten we een nieuw steunfonds 'Vrienden van Muziekcentrum De Bijloke' op bij de Koning Boudewijnstichting.

Wat is de maatschappelijke relevantie van die projecten?

‘Gent evolueert naar een superdiverse stad met meer dan 160 nationaliteiten. Bepaalde groepen van onze maatschappij worden niet of weinig bereikt met de huidige programmering. Daar willen we bewust verandering in brengen omdat we ervan overtuigd zijn dat de ervaring van kunst en muziek bijdraagt aan de persoonlijke kwaliteit van elk leven.

Ons nieuwe laagdrempelige jeugdaanbod is er voor elk kind, ongeacht de culturele, sociale en demografische achtergrond. Muziek heeft een emotionele kracht die iedereen begrijpt en dat maakt dat je het kunt uitwisselen onder alle leeftijden en culturen. Deze projecten raken dikwijls aan maatschappelijke kwesties. Het zijn persoonlijke ervaringen van de deelnemers en ze geven invulling en verdieping aan het project en tegelijk aan hun eigen leven. Ze bieden een kans om te reflecteren en te inspireren.’

Wat staat er dit jaar al op de agenda?

‘Met de reeks Young Masters laten we leerlingen uit het deeltijds kunstonderwijs kennismaken met getalenteerde jonge artiesten die aan het begin van hun carrière staan. Barok à Gogo is een samenwerking met a nocte temporis en Reinoud Van Mechelen waarin kinderen uit het basisonderwijs in een workshop en open repetitie een trip maken langs de Franse barokgeschiedenis. 

Voor de babyvoorstellingen van theater De Spiegel werken we nauw samen met het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang, Inloopteams en kinderdagverblijven. En voor de workshops Samen Groter nodigen we telkens één klasje uit het Brede School-netwerk uit dat gratis kan deelnemen.’

Wat wil je dat de jongeren bijblijft?

‘Ik hoop hen te inspireren en een kritische spiegel voor te houden. En ik hoop dat ze mee zoeken naar de relevantie van eeuwenoude klassieke muziek - in onze al even oude setting - en die helpen vertalen naar een hedendaagse context.’

Geef je steun aan kansarme gezinnen: doneer aan ons fonds (met fiscaal attest)!

Omdat we elk kind en jongere de kans willen geven deel te nemen aan deze activiteiten houden we ze bewust goedkoop of gratis. Zeker voor scholen met klasjes waarvan de ouders van de leerlingen het niet breed hebben of andere kansarme gezinnen.

Tegelijkertijd liggen de kosten enorm hoog: vergoedingen voor lesgevers en muzikanten, huur van bijzondere instrumenten, aankoop van didactisch materiaal, … De uitgaven voor De Bijloke voor deze workshops lopen soms op tot 60 euro of meer per kind.

Daarom zoeken we steeds trouwe abonnees, bezoekers en sympathisanten die met een gift onze educatieve werking een financiële duw in de rug willen geven. 


Steunen kan met een klassieke overschrijving op projectrekening 'Fonds Vrienden van Muziekcentrum De Bijloke' , beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***623-3657-70036***. of via de online betaalmodule van de Koning-Boudewijnstichting.

Giften van minstens 40 euro geven recht op een fiscaal attest. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijke gestorte bedrag (art. 145/3.3 WIB)