Toegankelijkheid

Muziekcentrum De Bijloke is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het blijven evenwel historische gebouwen, waardoor er hier en daar oplossingen zijn aangebracht die niet optimaal zijn.

Rolstoelgebruikers brengen dus best een begeleider mee, het muziekcentrum voorziet alvast gratis begeleidersplaatsen bij de voorstellingen. 

Blindegeleidehonden zijn toegelaten in onze zaal.

Parking & toegangspaden

  • Het muziekcentrum heeft geen eigen parking.
  • Voor minder mobiele personen zijn er parkeerplaatsen in de Jozef Kluyskensstraat. De ingang is er ontsloten met (oneffen) talluds.
  • Er zijn ook parkeerplaatsen aan de Godhuizenlaan ter hoogte van STAM.
  • De meest vlakke ingang is de oprit ter hoogte van de Bijlokekaai 7. Daar is evenwel geen parking, dus de auto moet dan nog worden weggebracht. 

 

 

 

Circulatie 

  • De foyers van het muziekcentrum zijn ruim genoeg en hebben lage drempels. Het café en de (aangepaste) toiletten zijn toegankelijk via een lift in het publieksfoyer. 
  • Het Kraakhuis is (omwille van de beperkte ruimte) voorzien van een steile rolstoelhelling. Vraag hulp aan ons zaalpersoneel. 
  • De Concertzaal heeft links vooraan in de zaal rolstoelplaatsen, neem de ingang met het rolstoel-logo. 

Begeleiders gratis

Rolstoelgebruikers kunnen niet alleen gebruik maken van de rolstoelplaatsen in de zaal, begeleiders van rolstoelgebruikers mogen ook gratis mee naar het concert. Er worden voor hen stoelen voorbehouden achter de rij rolstoelplaatsen. U kan deze reserveren via het bespreekbureau.


Blindegeleidehonden

Blindegeleidehonden zijn toegelaten. Vermeld dit bij uw reservering. Wij houden er zoveel mogelijk rekening mee bij het toewijzen van uw plaatsen.