Artistiek Noodfonds


Het coronavirus schudde de cultuursector goed dooreen. Ook bij ons lieten de gevolgen zich snel voelen. In geen tijd stonden alle concerten van het lopende seizoen op de helling en mochten we de feestelijke opening van het vernieuwde Muziekcentrum van de agenda schrappen. In plaats van prachtige muziek kwam niets dan akelige stilte. 

Afgelopen maanden werd ook duidelijk welke impact de coronacrisis heeft voor Muziekcentrum De Bijloke en bij uitbreiding de hele cultuursector. Het was alvast deugddoend te zien hoeveel bezoekers geen terugbetaling vroegen voor geannuleerde tickets.

Om deze financiële klap van het Coronavirus op te vangen riepen we samen met de Koning-Boudewijnstichting een tijdelijk Artistiek Noodfonds in het leven. Het helpt ons om de economische schade te beperken en tegelijkertijd klaar te staan voor deze nieuwe realiteit. Het zorgt dat we de financiële engagementen met de artiesten van de eerder geannuleerde concerten toch kunnen nakomen. Daarnaast krijgen we komende maanden te maken met heel lage ticketinkomsten door de beperkte zaalcapaciteit maar tegelijkertijd willen we de artiesten toch correct vergoeden, wat onder meer door het fonds wordt mogelijk gemaakt.

Ook al lijkt het ergste achter de rug, het is bang afwachten hoelang het coronavirus het culturele leven in zijn greep zal houden. 

We hopen op zoveel mogelijk steun van iedereen die Muziekcentrum De Bijloke een warm hart toedraagt.

Steunen kan met een klassieke overschrijving op projectrekening 'De Bijloke Noodfonds Covid 19 , beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128-3240-00034*** of via de online betaalmodule van de Koning-Boudewijnstichting.

Giften van minstens 40 euro geven recht op een fiscaal attest. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 60% op het werkelijke gestorte bedrag (art. 145/3.3 WIB)

'Van persoonlijke drama’s tot relatief banale ongemakken, het coronavirus liet de laatste maanden niemand onberoerd. Ook in onze sector hakten de maatregelen er stevig in. De spots werden gedoofd, de podia bleven stil. Nooit eerder gebeurde dat voor zo’n lange periode.

Het wederzijds gemis tussen artiesten en publiek was/is groot. Spontane solidariteitsacties met de hardst getroffen kunstenaars en freelancers zagen het licht. Geannuleerde tickets werden massaal gedoneerd.

Langzaam en voorzichtig kruipen we uit het dal, stilletjes dromen we zelfs weer van volle zalen en drukke podia. Maar er is nog een lange weg af te leggen en daarom durven we blijven hopen op jullie steun.'

Geert Riem
Algemeen directeur

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op fiscaal attest?

Zodra je minstens 40 euro stort op het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting ontvang je een fiscaal attest.

Krijgt iedereen via zijn belastingen 60% in plaats van 45% terug van zijn gift?

De "Superkern" heeft in zijn laatste vergadering beslist om het voordeel, gelinkt aan het fiscaal attest voor de giften dit jaar te verhogen. Heel concreet, ontvang je 60% terug van de bedragen die je schenkt in 2020, in de vorm van een belastingvermindering, zover het totale bedrag van giften minder bedraagt dan 20% van jouw belastbaar inkomen. Een gift van 60 euro in 2020 kost je dus in realiteit slechts 24 euro. 

Ik schonk mijn geannuleerde tickets aan De Bijloke. Heb ik recht op een fiscaal attest?

Ja, zodra je een ticketwaarde voor minstens 40 euro aan De Bijloke schonk zal je volgend jaar een fiscaal attest ontvangen. Het fiscaal attest staat op naam van degene die de tickets kocht, ook indien dit over tickets voor meerdere personen gaat. 

Ik schonk mijn geannuleerde tickets aan De Bijloke, maar de ticketwaarde was geen 40 euro. Wat kan ik doen?

Indien je een fiscaal attest wenst te ontvangen kan je steeds een extra bedrag storten bovenop de ticketwaarde om zo aan de 40 euro te komen. Opgelet, die extra bijdrage doe je niet via de rekening van de Koning Boudewijnstichting maar op BE53 8900 1453 2853 met in de mededeling 'extra bijdrage bij geannuleerde tickets + de concertdata''

Contact

Heb je vragen of meer weten over het fiscaal attest? Neem contact op via wouter.semey@debijloke.be of 09 323 61 11.