Fonds Vrienden van Muziekcentrum De Bijloke


Via ons ‘Fonds Vrienden van Muziekcentrum De Bijloke’ bij de Koning-Boudewijnstichting zoeken we financiële middelen en steun voor onze nieuwe educatieve projecten.

Iedereen die steunt, draagt zo zijn of haar steentje bij aan de persoonlijke ontplooiing van een kind of jongere.

Samen zingen, musiceren en ontdekken! Al doende stimuleren we de creativiteit, vindingrijkheid en verbeelding van kinderen en jongeren. Met muzikale projecten nemen we hen mee op een inspiratie- en ontdekkingstocht naar kunst, erfgoed en muziek. We willen kinderen en jongeren stimuleren om hun eigen mening te vormen en luistervaardigheden te ontwikkelen.

De activiteiten die we opzetten in schoolverband hebben positieve effecten op de latere levensloop van kinderen en jongeren: zij kunnen zich daarna beter uitdrukken en hebben zo meer begrip voor artistieke ideeën en muzikale expressie. Bij het uitwerken van onze projecten willen we bij jongeren het kritisch denken ontlokken, de verbeelding en eigen creativiteit stimuleren en laten ontluiken.
Door meer en meer in te zetten op zulke trajecten met kinderen, jongeren en scholen draagt Muziekcentrum De Bijloke zijn steentje bij aan de ontwikkeling van inzichten en vaardigheden aanvullend op het reguliere onderwijs. Onze activiteiten reiken van speelse muzikale workshops voor kleuters tot inspirerende meezingprojecten voor tieners.


Steunen kan met een klassieke overschrijving op projectrekening 'Fonds Vrienden van Muziekcentrum De Bijloke', beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***623-3657-70036***. of via de online betaalmodule van de Koning-Boudewijnstichting.

Giften van minstens 40 euro geven recht op een fiscaal attest. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijke gestorte bedrag (art. 145/3.3 WIB)


‘Ik wil klassieke muziek toegankelijk maken voor een jong publiek. Door kinderen cultuur te laten beleven stimuleer je hen voor de toekomst. Kunst en cultuur passen perfect bij de manier waarop ze in de wereld staan: met een drang naar ontdekking. Muziekcentrum De Bijloke biedt al jaren een bescheiden jeugdaanbod, maar ik zie nog veel groeipotentieel.

We bouwen het netwerk in jeugd en onderwijs verder uit en werken samen met welzijnszorg en sociale partners. Ik wil meer dan ooit drempels wegwerken. We leveren zelf financiële inspanningen en trekken letterlijk de stad in met ons aanbod. Het maakt De Bijloke zichtbaarder en toegankelijker.

Ons nieuwe laagdrempelige jeugdaanbod is er voor elk kind, ongeacht de culturele, sociale en demografische achtergrond. Muziek heeft een emotionele kracht die iedereen begrijpt en dat maakt dat je het kunt uitwisselen onder alle leeftijden en culturen.’

Liesbeth Peelman, programmator jeugd & sociale projecten

Contact

Heb je vragen of meer weten over het fiscaal attest? Neem contact op via geert.riem@debijloke.be of 09 323 61 05.