Fotoverslag: Anthems for Doomed Youth

Nergens werden de bijbelse lamentaties van David voor twee gesneuvelde soldaten zo vaak op polyfonie gezet als aan weerskanten van het Kanaal. In de Westhoek en Noord-Frankrijk maakten Frans-Vlaamse polyfonisten er aangrijpende Latijnse klaagzangen van, terwijl hun collega’s aan de overzijde indringende Engelse anthems componeerden.

Voor wie wordt hier getreurd? Welke doden worden herdacht? Of wordt er geweend om wonden die nog moeten worden geslagen? Graindelavoix liet zijn licht schijnen op deze lamentaties.

Bekijk hieronder enkele foto's van deze avond.