Mark Delaere

musicoloog

Mark Delaere studeerde musicologie en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven, en muziektheorie, harmonie, contrapunt, klarinet en kamermuziek aan de Koninklijke Muziekconservatoria van Antwerpen en Brussel. Hij promoveerde in 1988 in de musicologie, waarna hij van 1989 tot 1991 gastonderzoeker werd aan de TU Berlijn (Humboldt Forschungsstipendium), op uitnodiging van Carl Dahlhaus. In 1992 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent, in 1995 tot gewoon hoogleraar aan het departement musicologie van de KU Leuven, en in 1998 bekleedde hij de Breughel-leerstoel aan de Universiteit van Pennsylvania (Philadelphia) en in 2014 de Van Dyck-leerstoel aan de UCLA. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academia Europeae. Hij is momenteel met pensioen.

Zijn onderzoek bestreek muziek uit de 20e en 21e eeuw, met een speciale focus op de interactie van analytische, historische, theoretische en esthetische methodologieën. Hij leidde grootschalige onderzoeksprogramma's gefinancierd door de KU Leuven en het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen) over de muziek van Karel Goeyvaerts, over Schönbergs 'Pierrot Lunaire', over de muziekbibliotheek van het Belgisch Radio Orkest, over tempoverhoudingen in hedendaagse muziek, en over de synergie van muziekanalyse en muziekgeschiedschrijving. Tijdens zijn postdoc onderzoek ontwikkelde hij een nieuwe benadering voor de analyse van atonale muziek (zie Funktionelle Atonalität, 1993). Hij publiceerde artikelen over de muziek van onder anderen Schönberg, Goeyvaerts, Messiaen, Hindemith, Birtwistle, Bach en Brahms. Zijn editie van de volledige theoretische geschriften van Karel Goeyvaerts - inclusief de uitgebreide correspondentie met Stockhausen - werd in oktober 2010 gepubliceerd door MusikTexte. In 2011 redigeerde hij het boek Rewriting Recent Music History. The Development of Early Serialism 1947-1957 voor de reeks Analysis in Context. Leuven Studies in Musicology waarvan hij General Editor is. Hij zit ook in de redactieraad van de tijdschriften Twentieth-Century Music, Tempo, Music Theory & Analysis en Revue belge de Musicologie, en van de Routledge-boekenseries Musical Cultures of the Twentieth Century (General Editor Gianmario Borio) en Ashgate Studies in Theory and Analysis of Music After 1900 (General Editor Judy Lochhead). Hij is redacteur 21e-eeuwse muziek voor de online editie van MGG.

Mark Delaere was 20 jaar artistiek directeur van het Festival van Vlaanderen in Leuven, met concertreeksen over 20ste- (NOVECENTO) en 21ste-eeuwse muziek (TRANSIT). In 2000 richtte hij MATRIX op, het documentatiecentrum voor nieuwe muziek van het departement. MATRIX stelt een van de meest uitgebreide collecties hedendaagse muziekpartituren, een cd- en boekencollectie, een luistercentrum en een computerlab ter beschikking van onderzoekers, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in nieuwe muziek sinds 1950.