Integriteitsbeleid

Muziekcentrum De Bijloke tolereert geen enkele daad die psychosociale risico’s inhoudt voor zijn medewerkers, met inbegrip van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Dit geldt voor werkgever en werknemer, maar ook voor derden (artiesten, residenten, partners, stagiairs, vrijwilligers, bezoekers, …) die in contact komen met de organisatie voor de uitvoering van hun werk.

Alle definities, procedures, (preventie)maatregelen en contactgegevens van vertrouwenspersonen zijn opgenomen in het arbeidsreglement. De passages die hierop betrekking hebben zijn hier terug te vinden.