In de vitrinekast: Schubertiade

Elisabeth De Loore, Gangmaker Publiek

Op de afbeelding zien we een 'Schubertiade' (begin 19e eeuw) met Schubert achter het klavier omringt door zijn vriendenkring van collega-componisten en -musici. De 'Schubertiades' waren salonavonden met een huisconcert-achtige opzet waarop er gezamenlijk en informeel werd voorgedragen. Deze bijeenkomsten werden soms aan huis bij een van de deelnemers georganiseerd, maar ook in de koffiehuizen van Wenen. Er werd uitbundig voorgelezen en gemusiceerd, gedanst en gefeest. Veel van Schuberts composities werden daar als eerste uitgevoerd en besproken.

De avonden werden financieel vooral gedragen door Schuberts rijkere vrienden. Dat Schubert nooit trouwde kwam deels door zijn armoede, maar vooral ook door zijn diepgevoelde levensopdracht tot componeren. Zijn vrienden erkenden al vroeg zijn genie en boden hem financiële steun en onderdak.
 
De Schubertiades waren een belangrijk onderdeel van de cultuur en het sociale leven in Wenen aan het begin van de 19de eeuw. Tegenwoordig worden er op vele plekken zogezegde 'Schubertiades' georganiseerd, waarop er zowel op professioneel als amateurniveau wordt gemusiceerd of voorgedragen, niet enkel het werk van Schubert hoeft hierbij centraal te staan. Het is een toegankelijke, ongedwongen setting waardoor het publiek dichterbij de muzikant of voordrager staat. Geen podium, geen afstand. Artiest en publiek kunnen elkaar afwisselen, elkaar versterken en/of aanschouwen. 

Elisabeth De Loore, Gangmaker Publiek