Missie & visie

Muziekcentrum De Bijloke brengt mensen in verbinding door hen de rijkdom van muziek te laten beleven.

Muziek is de basis van onze identiteit, live uitvoeringen maken de kern uit van ons bestaansrecht. Luisteren naar live muziek is nooit zomaar leuk, interessant of aangenaam. Het is als beleving ronduit uitzonderlijk en altijd uniek, precies omdat het een ervaring is die gedeeld wordt met anderen. Het spel van luisteren en gehoord worden is pas echt wanneer het mensen in verbinding kan brengen: met elkaar, met de artiest, maar ook met de geschiedenis en de verhalen – de rijkdom, kortom – die muziek met zich meebrengt.

Zomaar live concerten presenteren binnen een uniek architecturaal kader is nog geen doel op zich. Als oudste concertzaal ter wereld wil MDB een onderscheidend huis zijn voor diverse concertbezoekers van hier en nu. De unieke identiteit van het vernieuwde MDB is pas een succes als deze zich plooit naar een duurzame interactie tussen publiek, artiesten en programma. Als creatieve instelling bewandelen we een avontuurlijke derde weg tussen commercie en conservatie, tussen vrijetijdsbesteding en kennisoverdracht.

Door in te zetten op live muziek en artiesten die originele gezichtspunten en wereldbeelden uitdrukken, dragen we bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van al onze bezoekers. Concertervaringen en het contact met de verhalen die muziek en kunst met zich meebrengen, kunnen mensen helpen om – in een tijd vol complexe maatschappelijke dynamieken en vraagstukken – steun, bevestiging, schoonheid en troost te vinden. Zoiets vinden we waardevol, ook al merken we op dat het gekende goed gekoesterd wordt, en dat het onbekende minder evident ingang vindt. Een nivellerende aanpak, waarbij de klemtoon ligt op voorspelbaarheid en monocultuur, vinden we geen interessante weg. Een meer avontuurlijke en ruimdenkende programmatie past ook bij een open, solidaire, creatieve en kritische stad als Gent.