Giulio / Unsplash

De plastiek van de partituur

Björn Schmelzer
Lezing
ma 21 november 19:30 - 21:00
Café
Voor Leonardo da Vinci was muziek een tweederangskunst omdat ze, zoals hij angstvallig maar ook poëtisch vaststelde, al van bij de geboorte stierf. Zodra muziek tot klinken is gebracht, verdwijnt ze ook weer, terwijl beeldende kunsten een permanente en haast eeuwige aanwezigheid opeisen. Volgens Björn Schmelzer maakt deze intrinsieke doodsdrift muziek net tot voorbeeld voor alle kunsten. Het continue wegsterven van muziek stelt haar in staat tot de meest spectaculaire plastische operaties. Verwacht een lezing doorspekt met voorbeelden die een nieuw licht werpen op de poëtica van GRAINDELAVOIX.
abo/reeks:
Avondje Adorno

Uitvoerders

Björn Schmelzer,
antropoloog & etnomusicoloog