Koen Broos

A la recherche...

Björn Schmelzer
ma 17 januari 19:30 - 21:00
17 januari
19:30 - 21:00

Kan je denken via beelden? Volgens de Duitse kunst- en cultuurhistoricus Aby Warburg was het antwoord op die vraag volmondig ja. Voor de expo ‘Time Regained’ liet Björn Schmelzer, artistiek leider van GRAINDELAVOIX, zich inspireren door de spectaculaire, megalomane ‘beeldenatlas’ die Warburg na zijn dood in 1929 onafgewerkt liet. In deze introductie tot ‘Time Regained’ nodigt Schmelzer uit om oude muziek op een nieuwe manier te bekijken en percipiëren.

Uitvoerders

Björn Schmelzer, antropoloog & etnomusicoloog