Markus Spiske / Unsplash
ma 18 oktober 19:30 - 21:00

Taal & rekenen

Bas Matthynssens
18 oktober
19:30 - 21:00
  • 18 oktober
    19:30 - 21:00
    Café
    14 augustus 10:00
In de ogen van de wiskundige maakt de componist zich schuldig aan dwaze dromerijen. Omgekeerd is de dichter van mening dat er met niet-mathematici eigenlijk niet te praten valt. Naar aanleiding van de kameropera 'Alan T.' van Pierre Jodlowski (21/10), over het leven en werk van de Engelse wiskundige en vader van de computertheorie Alan Turing, legt filosoof Bas Matthynssens enkele filosofische vraagstukken rond wiskunde, taal en denken op tafel.

Uitvoerders

Bas Matthynssens, filosoof