De Bijloke & Green track

De Bijloke is lid van vzw Green Track Gent, een overkoepelend netwerk dat zich inzet om de ecologische voetafdruk van de kunstensector te verkleinen. De Bijloke hoopt dit engagement niet alleen intern waar te maken, maar ook extern uit te dragen. Daarom willen wij aan al onze partners vragen dit bewustzijn mee te integreren in onze samenwerking.
 

Dit houdt o.a. in:

  • Zuinig omspringen met energie: ongebruikte apparaten uitschakelen, lichten uit bij verlaten ruimte, deuren dicht houden voor verwarming
  • Het promoten van duurzame mobiliteit en het openbaar vervoer
  • Maaltijden en catering liefst zo veel mogelijk lokaal, bio en vegetarisch
  • Gebruikte en aangekochte materialen zo veel mogelijk fair trade
  • Het gebruik van herbruikbare bekers of glas om de afvalberg te verkleinen, alsook afval recycleren en composteren
  • Zuinig omspringen met water, en het gebruik van bio-afbreekbare poetsproducten
  • Toegankelijkheid: iedereen welkom ongeacht leeftijd, achtergrond en/of eventuele beperking