Vader en dochter Nuyts werpen elk hun blik op het Sollazzo Ensemble

Historica Linde Nuyts vindt het belangrijk dat luisteraars van middeleeuwse muziek begrijpen in welke context deze muziek tot stand kwam en uitgevoerd werd. Vandaar ook het knip- en plakwerk op haar tekening van het Sollazzo Ensemble, dat op 27 september aantrad in ons Kraakhuis. In haar woorden:

Het Sollazzo Ensemble voerde ons vijf eeuwen terug in de tijd, naar een chic feest aan een prinselijk hof. We hoorden vrij complexe muziekstukken uit een vijftiende-eeuws liedboek. Het waren heel diverse stukken: zowel in het Latijn als in de volkstaal, zowel poly- als monofoon, zowel religieus als profaan. Dit soort liedboeken werd vooral gebruikt aan het hof. Graven, prinsen en zelfs pausen hadden aan hun hof vaak prestigieuze muziekkapellen. Componisten en muzikanten werden er goed betaald, reisden soms naar andere hoven en brachten zo plaatselijke muziek met zich mee. Het Sollazzo Ensemble liet ons proeven van de gevarieerde West-Europese muziek waar de elite in de veertiende en vijftiende eeuw naar luisterde en op danste.
Ook Lindes vader, Kris Nuyts, was aanwezig op het concert, en schetste in zijn eigen stijl enkele portretten van het ensemble.