Bijlokepartners werken samen aan de toekomst van de kunstensite

Op woensdag 18 oktober 2017 ondertekenen Stad Gent, School of Arts en alle culturele organisaties die actief zijn op de Bijlokesite een intentieverklaring om de Bijlokesite uit te bouwen tot een echte kunstensite.De Bijlokesite: een culturele hotspot in volle ontwikkeling


De Bijlokesite is een unieke plek in Gent. Naast een groene oase aan de stadsrand, is de site met de aanwezigheid van talloze grote en kleine culturele spelers, gaande van Muziekcentrum De Bijloke, de School of Arts en het STAM tot LOD, Gent Jazz, les Ballets C de la B en vele andere artistieke organisaties, de voorbije jaren geëvolueerd naar een bruisende cultuurplek. Gent Festival en Sympfonieorkest Vlaanderen verhuizen de komende maanden ook naar de Bijlokesite en zullen zo de culturele dynamiek nog versterken.

'We willen samen met alle spelers op de site bouwen aan een échte kunstensite met tal van activiteiten en een gemeenschappelijke communicatie en uitstraling die zal reiken tot Gent en ver daarbuiten.' Annelies Storms, schepen van Cultuur

Een gemeenschappelijke toekomstvisie: samen bouwen aan een volwaardige kunstensite

Inhoudelijke samenwerking

Met recente opening van de kunstenbibliotheek hebben School of Arts, de Stad, en een aantal musea en andere cultuurpartners al bewezen dat krachtenbundeling enkel maar voordelen heeft en voor fantastische resultaten kan zorgen. Door de intentieverklaring te ondertekenen verklaren de Stad, School of Arts en alle spelers op de site dat ze samen de Bijlokesite willen uitbouwen tot een volwaardige kunstensite en van de site een meer coherente en inspirerende motor voor kunsten, erfgoed en stedelijke ontwikkeling willen maken.

De partners engageren zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie over de gewenste inhoudelijke ontwikkeling van de Bijlokesite tot een kunstensite. Ze wensen een actieplan te ontwikkelen met concrete samenwerkingsinitiatieven op vlak van programmering, publiekswerking, gedeelde communicatie en eenduidige profilering, gedeeld en duurzaam infrastructuurgebruik, een betere ontsluiting/toegankelijkheid van de site als geheel.

Een aanzet tot samenwerking vond deze zomer al plaats met de inrichting van de Zomeracademie: een samenwerking tussen CdelaB, LOD, Muziekcentrum, SPECTRA, School of Arts, Gent Festival van Vlaanderen en het STAM, met ateliers en workshops voor jonge dansers, musici en (muziek)theatermakers.
Ook de openluchtbar Café Jardin kwam tot stand door een samenwerking tussen het Muziekcentrum en KASKCinema.
Het actieplan wil op deze samenwerkingen verder bouwen.

En een ruimtelijk masterplan

De partners willen ook samen een ruimtelijk masterplan opstellen als richtinggevend kader voor toekomstig ruimtegebruik en mogelijke renovatie- en nieuwbouwprojecten en een overlegstructuur ontwikkelen voor gedeeld gebruik van de gebouwen en buitenruimtes op de site.

Om de verhuis van Gent Festival en het Symfonieorkest Vlaanderen voor te bereiden wordt één van de gebouwen op de site momenteel volledig opgefrist. In 2019 staat een grondige renovatie van het Bijloke Muziekcentrum op het programma waarbij de zaal wordt heringericht, het bezoekerscomfort wordt verbeterd en de akoestiek wordt geoptimaliseerd. In 2018 wordt er een nieuwe pic-nic ruimte voor het STAM ingericht in de voormalige hoogspanningscabine.

Gemeenschappelijke ambities en dromen

Met de ondertekening van de intentie verklaring zetten alle partners samen de schouders onder een gemeenschappelijke ambitie en droom.
Het stadsbestuur moedigt deze dynamiek van samenwerking verder aan en ondersteunt die met concrete maatregelen. Begin september heeft het College een opdracht toegewezen aan NDVR cvba om tegen februari 2018 met alle Bijlokespelers een gemeenschappelijke visie te formuleren over de gewenste toekomstige culturele, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling van de site.

Als aanzet tot de opmaak van het Masterplan is er is opdracht gegeven aan Architectenbureau Maarten Dobbelaere om een erfgoedbeheersplan op te maken voor de gebouwen op de site die eigendom van de Stad zijn . Dit beheersplan is nodig om toekomstige ingrepen op een doordachte manier aan te pakken en om eventuele premies te bekomen.


Informatie
• Bram Ghyoot, Cultuur Gent, tel. 09 268 84 96, e-mail bram.ghyoot@stad.gent

 

Privacy en Cookies

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de webshop mogelijk te maken. U kunt cookies uitzetten, maar bepaalde delen van de website zullen niet langer werken. Muziekcentrum De Bijloke verwerkt en gebruikt persoonsgegevens bij ticketaankopen. Alle info in onze privacyverklaring: debijloke.be/privacy

Meer informatie