Steun ons Artistiek Noodfonds

Het coronavirus schudde de cultuursector goed dooreen. Ook bij ons lieten de gevolgen zich snel voelen. In geen tijd stonden alle concerten van het lopende seizoen op de helling en mochten we de feestelijke opening van het vernieuwde Muziekcentrum van de agenda schrappen. In plaats van prachtige muziek kwam niets dan akelige stilte. De roezemoezige gezelligheid van concertgangers in de foyers en gangen bleef uit. 

Afgelopen maanden werd ook duidelijk welke impact de coronacrisis heeft voor Muziekcentrum De Bijloke en bij uitbreiding de hele cultuursector. Het was alvast deugddoend te zien hoeveel bezoekers geen terugbetaling vroegen voor geannuleerde tickets.

Om die financiële klap van het coronavirus op te vangen riepen we samen met de Koning Boudewijnstichting een tijdelijk Artistiek Noodfonds in het leven. Het helpt ons om de economische schade te beperken en tegelijkertijd klaar te staan voor deze nieuwe realiteit. Het zorgt dat we de financiële engagementen met de artiesten van de eerder geannuleerde concerten kunnen nakomen. Daarnaast krijgen we komende maanden te maken met heel lage ticketinkomsten door de beperkte zaalcapaciteit maar tegelijkertijd willen we de artiesten correct vergoeden, wat onder meer door het fonds wordt mogelijk gemaakt.

Ook al lijkt het ergste achter de rug, het is bang afwachten hoelang het coronavirus het culturele leven in zijn greep zal houden. 

We hopen op zoveel mogelijk steun van iedereen die Muziekcentrum De Bijloke een warm hart toe draagt.

Steunen kan via een klassieke overschrijving op projectrekening 'De Bijloke Noodfonds Covid 19', beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128-3240-00034*** of via de online betaalmodule van de Koning Boudewijnstichting.

Giften van minstens 40 euro geven recht op een fiscaal attest. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Voor giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting krijg je een belastingvermindering van 60% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/3.3 WIB).

Bezoekers die hun geannuleerde tickets doneerden, hebben bij een totale ticketwaarde van minstens 40 euro ook recht op een fiscaal attest. Dit fiscaal attest staat enkel op naam van degene die de tickets kocht, ook als dit over tickets voor meerdere personen gaat.

'Van persoonlijke drama’s tot relatief banale ongemakken, het coronavirus liet de laatste maanden niemand onberoerd. Ook in onze sector hakten de maatregelen er stevig in. De spots werden gedoofd, de podia bleven stil. Nooit eerder gebeurde dat voor zo’n lange periode.

Het wederzijdse gemis tussen artiesten en publiek was/is groot. Spontane solidariteitsacties met de hardst getroffen kunstenaars en freelancers zagen het licht. Geannuleerde tickets werden massaal gedoneerd.

Langzaam en voorzichtig kruipen we uit het dal, stilletjes dromen we zelfs weer van volle zalen en drukke podia. Maar er is nog een lange weg af te leggen en daarom durven we blijven hopen op jullie steun.'

Geert Riem
Algemeen directeur


Wie vragen heeft over het Artistiek Noodfonds of fiscaal attest kan terecht bij wouter.semey@debijloke.be