Ictus

ensemble

Ictus treedt regelmatig op voor een breed publiek van theater-, dans- en muziekliefhebbers. Een belangrijke pijler van hun activiteiten is het exploreren van nieuwe concertvormen: korte performances of extreem lange concerten, becommentarieerde concerten, Blind Dates, participatieve kindervoorstellingen en concerten of festivals waar het publiek kan circuleren tussen de podia. Ictus stond aan de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse muziek. Eerst vormde Ictus zich rond dirigent Georges-Elie Octors, daarna transformeerde het tot een elektrisch ensemble met een klankingenieur als vast lid, en uiteindelijk werd het een collectief van creatieve muzikanten die zich toeleggen op experimentele muziek in de breedste zin van het woord.