Missie

Muziekcentrum De Bijloke  is, met een gevoelig oog voor maatschappelijke en culturele evoluties, een internationaal georiënteerde artistieke creatie- en presentatieplek waar kunstenaars en publiek een kritische en creatieve dialoog aangaan. De Bijloke presenteert muziek op een organische en dynamische manier, van muzikaal erfgoed tot de vernieuwende hedendaagse canon en dit in interactie met  andere kunstvormen.

  • Plaats bieden aan, presenteren en begeleiden van jong muzikaal talent naast het bevorderen van artistiek experiment en vernieuwing
  • Het produceren van uitdagende artistieke creaties van muziek, muziektheater en multidisciplinaire producties 
  • Het aanbieden van een internationaal relevant en gevarieerd muziekaanbod, zowel in pure concertvorm als in artistiek vernieuwende  formats die de interactie tussen muziekgenres of tussen muziek en andere artistieke disciplines bevorderen
  • Alle burgers betrekken bij het muzikaal aanbod van De Bijloke door publieksverbredende en muziekeducatieve initiatieven  met speciale aandacht voor de diverse cultuurgemeenschappen en een breed maatschappelijk draagvlak.
  • De artistieke werking optimaal uitbouwen binnen het unieke werelderfgoed van De Bijloke.

Raad van Bestuur

FRANS VERHEEKE, voorzitter
MARINA HOORNAERT, ondervoorzitter
DANIEL VUIJLSTEKE , secretaris
HILDE ALLAERT 
FRANK BEKE
JOHAN DECKMYN
KARLIJN DEENE
CAROLINE PAUWELS
DAAN SCHALCK
MIEKE VAN HECKE
BRAM VANDEKERCKHOVE
JURGEN BOCKSTAELE
BART VANDESOMPELE